180 dages reglen
Alle indlæg Udlandsdansker

180 dages reglen

For nyligt lavede jeg et spørgeskema på Facebook, hvor jeg blandt andet spurgte til hvad I læsere ønsker at læse om. Nogle stykker valgt at benytte lejligheden til at ønske lidt mere information om 180 dages reglen. Jeg har tidligere skrevet om emnet i indlægget “Ulovligt ophold i Tyrkiet“, men jeg vil gerne trække emnet frem igen, da det er en relevant information, som flere kan få glæde af.

GENERELT OM INDREJSE 
Hvis du er dansk statsborger, kan du opholde dig i Tyrkiet i op til 90 dage (inden for en 180-dages periode) uden visum.

Fra 1. januar 2015 skal alle udlændinge, der ønsker at indrejse i Tyrkiet, have et pas der er gyldigt mindst 60 dage efter udløbet af deres visumfri periode, visum eller opholdstilladelse. Hvis du er dansk statsborger, skal dit pas derfor være gyldigt 150 dage (90 dages visumfri periode + 60 dage, ca. 5 måneder) fra den dag, du indrejser i Tyrkiet.

Hvis dit pas er gyldigt i kortere tid, vil du blive afvist ved ankomsten til Tyrkiet – og du vil blive returneret med førstkommende fly til Danmark.

OPHOLDETS VARIGHED 
Som dansk statsborger må man opholde sig visumfrit i Tyrkiet i maksimum 90 dage (evt. flere ophold) i en 180-dages periode. Hvis man ønsker at opholde sig i Tyrkiet i længere end 90 dage, skal der ansøges om opholdstilladelse. 

For hver dag man opholder sig i Tyrkiet skal man således tælle 180 dage baglæns. I løbet af denne 180-dages periode må man ikke have mere end 90 dages ophold.

180-dages perioden starter den dag, man indrejser i Tyrkiet (dvs. ved første indrejse).

Eksempel: Hvis man er indrejst i Tyrkiet den 15. juli 2015, vil man indtil den 10. januar 2016 kunne opholde sig samlet set i 90 dage inden for denne 180-dages periode.

Hvis man opholder sig ulovligt i Tyrkiet (dvs. i over 90 dage inden for en 180-dages periode), kan man straffes med bøde, evt. fængsel samt udvisning eller indrejseforbud i Tyrkiet i en længere periode. 
Skriv et svar